ΜΠΕΓΚΟΝΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Μ. ΕΠΕ
      ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ
                      ΕΜΠΟΡΙΟ - LOGISTICS

Κοκκινόχωμα Καβάλας
Τηλ.: 2510 326150 | e-mail: begoniagroup@gmail.com